Nyheder fra Værløse

9 °
Let regn

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Værløse og omegn

Job tilbydes:
I Børnehuset Vingesus stiger børnetallet med raketfart.. Vil du med på holdet ude i vores nye dagtilbud, der ligger midt på den gamle Værløse Flyvestation?
En masse familier er flyttet ind på den gamle Flyvestation Værløse – Derfor er der startet nye børn i Børnehuset Vingesus. Fra 1. august eller snarest derefter søger vi 2 uddannede pædagoger 35-37 timer til at varetage den pædagogiske og omsorgsfulde opgave i vores vidunderlige vuggestue. Børnehuset Vingesus - Vil du med på helt nye eventyr? Børnehuset Vingesus er et nyt aldersintegreret og topmoderne børnehus beliggende i en af de bevaringsværdige militærbygninger på Perimetervejen 16, lige over for flyvestationens gamle kontroltårn. Vi har den smukkeste natur lige uden for døren, åbne vidder og god plads til kropslig bevægelse. Vi har nu haft åbent i 1½ år og er på vej til at blive et børnehus med 150 børn, fordelt på 5 stuer i vuggestuen og 4 stuer i børnehaven. Den pædagogiske læringsforståelse Vi lægger vægt på en dagligdag, der skaber de absolut bedste muligheder for trivsel, læring, udvikling og dannelse for børnene i Vingesus – i et tæt forældresamarbejde. Vi er optaget af at samle på oplevelser i naturen og nærmiljøet, hvor den miljømæssige bæredygtighed spiller en stor rolle. Omdrejningspunktet for vores pædagogik er at skabe en dagligdag hvor børnene oplever tryg tilknytning, hvor vi justerer os efter børneperspektivet og ikke mindst, hvor vi har øje for at give små børn store muligheder. Vi lægger desuden vægt på at børnene i Vingesus skal opleve børnedemokrati; at de mærker at have medindflydelse i dagligdagen. Vi søger dig som… Er uddannet pædagog Besidder en høj faglighed, et godt overblik og et stort engagement.  Er tålmodig, empatisk og nærværende i din praksis. Støtter børn i deres individualitet og samtidig har blik for børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskabet. Kan skabe pædagogisk retning og bruger den styrkede pædagogiske læreplan som udgangspunkt for praksis. Er fagligt velfunderet i refleksion, skriftligt såvel som tale Værdsætter udelivet og har lyst til at medvirke til en bæredygtig pædagogisk praksis som en del af husets kultur Har lyst til at arbejde tæt omkring forældresamarbejde, kollegialt og tværprofessionelt Er omstillingsparat og indstillet på at arbejde i et børnehus med vokseværk, hvor vi lytter til og hjælper hinanden på tværs af stuer og afdelinger.   Du kan forvente At der altid skal være fokus på kerneopgaven; at børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse således kommer først i hverdagen. At vi sammen skal skabe en kultur i et helt nyt børnehus præget af respekt og værdsættelse af vores arbejdsfællesskab At der vil være stor medarbejderindflydelse i forhold til tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde At du sammen med dagtilbudslederen og dine kommende kollegaer vil få mulighed for at præge det pædagogiske læringsmiljø i Børnehuset Vingesus At der prioriteres et tæt forældresamarbejde. Hvis du vil vide mere Du er velkommen til at kontakte dagtilbudsleder: Pia Rosa Jørgensen på tlf. 7216 4921 eller mail: pirj@furesoe.dk. Vi bor på Perimetervej 16, Jonstrup, 3500 Værløse. Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra principperne om Ny Løn. Ansøgningsfrist den 20. juni 2022. Vi holder samtaler den 27. juni 2022 fra kl. 13.00 Praktisk Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelses indhentes også børne- og straffeattest. I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Et arbejde, der betaler sig - et særligt tillæg I Furesø Kommune er attraktiv løn, interesse for hinandens faglighed og løbende personlig og faglig udvikling en vigtig del af vores virkelighed. Engagementet i den enkelte har stor betydning for børnenes trivsel, udvikling og læring. I Furesøs mange dagtilbud er forskellighed en styrke, og medarbejderne går gerne nye veje i arbejdet med at styrke udviklingen af den pædagogiske kvalitet med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan. Den indsats belønner vi med Furesøtillægget, der sikrer et kvalifikationstillæg på 10.000 kr. i nutidskroner årligt til alle fastansatte pædagoger. Pædagogerne fortæller I 4 videoer kan du blive klogere på, vi arbejder med at give Furesøs børn de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Se dem på furesoe.dk/blivpædagog Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=916aae92)
Børnehuset Vingesus
Indrykket 25. maj på JobNet
Job tilbydes:
Vi åbner vores ”Hjerte”, et internationalt multikulturelt børnehus, beliggende i smukke Furesø. Tæt på offentlig transport.
Vores børnehus skal åbne den 1 August og vi mangler personale Vores hus bliver ikke et almindeligt børnehus, men et multikulturelt børnehus, med mange spændende nye tiltag, som du skal være med til at udforme/skabe. Børnehuset skal til en opstart huse ukrainske flygtningebørn og danske børn i en skøn mangfoldighed.På sigt skal vores hus rumme alle forskellige børn. Vores hus skal rumme 2 familie stuer, med børn fra 0-6 år, samt en legestue, for flygtningebørn og deres mødre / bedsteforældre. Vi skal samle forskellige kompetencer, mht sprog og tolkning, mht pædagogik og kulturelle aktiviteter og tanken er at huset skal rumme alt hvad vi kan drømme om…..Så vær med til at drømme og føre dem ud i livet. Vores børnehus ligger for enden af vejen lige ved Farum sø. Det giver enestående muligheder for oplevelser i naturen, både på legepladsen og på den anden side af hegnet. Vil du være med til at sætte præg på pædagogikken i vores Børnehus? Pædagogikken vil tage udgangspunkt i rutinerne, børnenes leg og fællesskab og temaer der følger årets gang. Vi har madordning, og børnene inddrages i opgaver omkring madlavning og måltiderne. Vores børnesyn tager udgangspunkt i, at alle børn har potentiale og når de øver sig i at mestre livet, opmuntrer vi dem. Det pædagogiske personale tager børnenes synspunkter, initiativer og løsningsforslag alvorligt. Vi skal udforske verden sammen. Vi vil arbejde dedikeret med den styrkede pædagogiske læreplan, hvor nøgleord som LEG og BØRNEPERSPEKTIV fungerer som skal være omdrejningspunkt for hele vores praksis. Her vil vi have særligt fokus på at skabe tryg tilknytning, at følge barnets spor og justerer os efter børneperspektivet – Vi vil arbejde ud fra mantraet at lære at være i det nære I Børnehuset Hjertet vil vi give små børn store muligheder. Vi vil inddrage en bæredygtig tænkning i vores praksis, både ift. affaldssortering og brug af natur- og genanvendelige materialer i børnehøjde. Men også ift. den indre bæredygtighed, som vi gerne vil fremhæve som et værdifuldt perspektiv ind i barnets syn på livet. Vi vil vække barnets nysgerrighed for naturen og miljøet i deres nærmiljø og inddrage dem i de muligheder som lokalområdet byder på. – Og så er vi optaget af at give børnene kropslige oplevelser og erfaringer, som de tilegner sig gennem legende aktiviteter, de både selv finder på, og som er vokseninitierede. Så kom til BØRNEHUSET HJERTET Vi søger engagerede pædagoger, som kunne tænke sig at være med til at opbygge det Pædagogiske fundament i vores skønne børnehus. Lige nu søger vi to uddannede pædagoger til børnehuset med opstart 1. Juni og 2 pædagoger i Juli 2022, gerne fuld tid, men tøv ikke med at søge….vi finder ud af at tilpasse vores fælles ønsker.. Hos os vil arbejdsmiljøet vægtes højt, også de dage, hvor der er tryk på. Vi hjælper hinanden og drøfter pædagogik og udvikler på vores praksis. Vores struktur og ledelsesform er baseret på tydelig organisering, tillid og dialog - vi snakker om tingene.  Lyder det som et job for dig og måske en god kollega? Send din/jeres ansøgning, CV samt uddannelsesdokumentation senest d.31. Maj. Vi afholder løbende samtaler, så tøv ikke. Du er velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Jeanette Gjøl for yderligere information om stillingerne. på tlf.: 23713173 ,eller på mail. jgj@furesoe.dk,  Praktisk Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelses indhentes også børne- og straffeattest. I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Et arbejde, der betaler sig - et særligt tillæg I Furesø Kommune er attraktiv løn, interesse for hinandens faglighed og løbende personlig og faglig udvikling en vigtig del af vores virkelighed. Engagementet i den enkelte har stor betydning for børnenes trivsel, udvikling og læring. I Furesøs mange dagtilbud er forskellighed en styrke, og medarbejderne går gerne nye veje i arbejdet med at styrke udviklingen af den pædagogiske kvalitet med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan. Den indsats belønner vi med Furesøtillægget, der sikrer et kvalifikationstillæg på 10.000 kr. i nutidskroner årligt til alle fastansatte pædagoger. Pædagogerne fortæller I 4 videoer kan du blive klogere på, vi arbejder med at give Furesøs børn de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Se dem på furesoe.dk/blivpædagog Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=72eb104c)
Dagtilbud
Indrykket 22. maj på JobNet
Job tilbydes:
Nyt botræningstilbud til unge med autisme i Furesø Kommune søger medarbejder og vikarer
[Vil du være med til at støtte unge mennesker med autisme i vejen til et selvstændigt og meningsgivende liv? Har du viden på området og har du lyst til at være med til at udvikle indsatserne? Så er det måske lige dig vi søger til vores nye botræningstilbud. Botræningstilbuddet Søndersø Den 1. september 2021 åbnede vi et helt nybygget midlertidigt botræningstilbud med plads til 10 unge i alderen 18 til 35 år. Lige nu bor her 6 unge mennesker og vi forventer, at vi i løbet af kort tid, har et fuld beboet tilbud. Derfor søger vi en ny medarbejder, så vi bliver et team på 6 faste medarbejdere. Vi søger også vikarer til et fast vikarkops. Tilbuddet er beliggende i Værløse, tæt på svømmehal, grønne omgivelser, offentlig transport og ikke mindst vores eget klubtilbud for borgere med autisme, der skal hjælpe de unge med at skabe relationer til andre og derved opnå et større netværk. Du vil som den faste medarbejder blive en naturlig del af klubtilbuddet. Din opgave Som medarbejder på Søndersø arbejder du med at sikre et forudsigeligt, trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø. Du kan trække forskellige metoder og tilgange op ad værkstøjskassen, du går struktureret til værks og du tilpasser og graduerer løbende støtten til den enkeltes ønsker, behov og ressourcer. Du arbejder målrettet sammen med borgerne om deres mål, og ser dokumentation som en natulig del af din opgave.  Det overordnede mål er, at de unge vil være i stand til at flytte i egen bolig efter opholdet på Søndersø, og at de er i gang med uddannelse eller job. Din opgave er derfor at støtte de unge i at opnå en bedre forståelse for deres autismediagnose, støtte dem til at udvikle sig socialt, og støtte dem i at udvikle praktiske færdigheder i hverdagen og livet. Alle beboerne skal som udgangspunkt deltage i vores gruppetilbud "Lær at forstå din autisme", som vi selv har været medudvikler af sammen med VISO.  Hvem er du? Du har en socialfaglig uddannelse f.eks. socialpædagog/ergoterapeut, og så har du erfaring inden for området. Du er selvfølgelig en holdspiller, men kan også arbejde individuelt, og er god til at arbejde sammen med både interne og eksterne samarbejdspartnere.  Du får en arbejdsdag med gode kollegaer, højt til loftet, mange forskellige opgaver, fleksibilitet og gode muligheder for at være med til at præge udviklingen og området.  Hvis du har kendskab til dokumentationssystemet Nexus eller andet fagsystem vil det være en fordel. Afdelingen for Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Botræningstilbuddet Søndersø er en del af afdelingen for Borgere med Gennemgribende Udviklingsforstyrrelser i Center for Børn og Voksne i Furesø Kommune. Afdelingen består af tre teams, og pt. i alt 25 medarbejdere. Hvert team har en koordinator. Det team du skal være en del af, er "Søndersø" temaet.  De to andre teams er ASF-teamet og Lynghus-teamet.  ASF-teamet arbejder primært med bostøtte til borgere med autisme, gruppetilbud og er også en del af aftenklubben til borgere med autisme.  Lynghus-teamet varetager samværs-og beskæftigelsestilbud til borgere med udviklingshæmning samt yder bostøtte, ligeledes til borgere med udviklingshæmning.  Vi står midt i en proces, hvor vi har fokus på at opnå en større sammenhæng i indsatser og metoder, så vi fortsat kan udvikle og tilpasse vores tilbud, til gavn for borgerne. Som noget nyt tager vi imod unge fra 16 år med autisme. Organiseringen i teams giver en helhedsorienteret indsats, med faglige fællesskaber, og medarbejdere, der går på tværs af indsatser omkring borgerne. Samtidig giver det plads til faglig specialisering og en højere grad af frihed til de enkelte teams/medarbejdere.  Vi er i gang med et kompetenceudviklingsforløb, MI-motiverende samtaler, og sammen med Socialstyrelsen skal vi i gang med at styrke det recovery-orienterede og rehabiliterende arbejde. Vi har faglige fælleskaber i form af teammøder, supervision og fælles personalemøder. Er det noget for dig?  Vi søger en medarbejder på 37 timer samt vikarer til et fast vikarkorps. Gør gerne opmærksom på hvilken stilling du søger.   Som fuldtidsmedarbejder skal du forvente at arbejde hver anden weekend og at der kan være to til tre aftenvagter om ugen.  •    Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om ny løn. Ansøgningsfrist er den 20.juni 2022 kl. 0800. Ansættelsessamtaler afholdes den 27. juni 2022.  Ansættelse pr.15. august 2022.  •    For yderligere information se https://voksenliv-furesoe.dk/borger/boliger/boligerne-s-nders/botilbuddet-s-nders/ •     Du er også velkommen til at kontakte teamkoordinator Charlotte Kier på tlf. 7216 4281 eller chki@furesoe.dk   eller områdeleder Susanne Philipson på tlf. 7216 5045 eller sph1@furesoe.dk  ]   Praktisk Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelses indhentes også børne- og straffeattest. I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.   Job i Furesø? Kom og vær med! I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder. Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=07487ffd)
Botilbud
Indrykket 25. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk