Nyheder fra Værløse

9 °
Overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Værløse og omegn

Job tilbydes:
Barselsvikariat - Erfaren medhjælper eller pædagog til vuggestuegruppe i Værløse
Børnehuset Egetræet i Værløse søger per 1. september 2024 en barselsvikar til "Blå Stue". Du er enten pædagogmedhjælper med 2-3 års vuggestueerfaring eller uddannet pædagog. Stillingen er på 33 timer om ugen. Blå ligger med blot en skydedør imellem, side om side med "Grøn Stue", der også er en vuggestuegruppe. Derfor arbejder Grøn og Blå tæt sammen om hverdagen, hvor der skabes rammer og indhold i det gode børneliv. Der er 13 børn på både Blå og Grøn stue. Når du kommer, bliver du en af 8 kolleger, der med stor pædagogisk metodefrihed løser alle opgaverne inden for kendt retning og ramme. Af dine 7 nærmeste kolleger er 3 uddannede pædagoger, 1 er pædagogisk assistent, mens 3 er medhjælpere. Egetræet består af bygningerne KolleKolle og Skovstjernen 100 meter fra hinanden. Der er store legepladser og gode indendørsfaciliteter. Blå stue ligger på Skovstjernen, hvor der udover det Blå-Grønne samarbejde er 1 familiestue og 2 børnehavestuer. KolleKolle er et tidligere parcelhus, bestående af 2 familiestuer. I Egetræet har vi det gode børneliv i fokus, men er for tiden særligt optaget af at: Videreudvikle vores evalueringskultur, således at den sammen med den pædagogiske læreplan fungerer som et fagligt styringsredskab for børnenes leg, læring, trivsel og udvikling. Kompetenceudvikling om low arousal, sansestimuli og kravtilpasning. Udvikle og implementere nye ideer og indsatser fra vores medarbejdertrivselsundersøgelse. What’s in it for you? 2 stuemøder og 2 pædagogmøder i 4-ugers rullet. 10 personalemøder om året. Et primært stuetilhørsforhold på "Blå". 81 børnehavebørn og 42 vuggestuebørn fordelt på 7 stuer. Et børnemiljø, hvori børnene trives, udvikler sig og generelt er i fin balance. 31 kolleger, der lykkes i fællesskab, hvoraf 15 er pædagoger, 2 er pædagogiske assistenter, 11 er medhjælpere, 2 er i køkkenet, og 1 er dagtilbudsleder. Medarbejderne i Egetræet har konkluderet, at vi værdsætter "kollegerne, forældresamarbejdet og børnesynet" ved vores arbejdsplads. Desuden fortæller den nyeste medarbejdertrivselsmåling os, at begrebet arbejdsglæde scorer højt i Egetræet. Et konstruktivt forældresamarbejde, i et resursestærkt nærmiljø, der bakkes op af en aktiv forældrebestyrelse og en generel brugertilfredshedsprocent på 88. En lang venteliste til indskrivning af børn, som vidner om et stabilt børnegrundlag i området og at Egetræets ry og rygte appellerer til forældregruppen. Et nyt lækkert køkken med en moderne madvision og forældrebetalt frokostordning, som forældrene er meget tilfredse med. Et fagligt velfunderet børnehus, med 2 på hinanden følgende flotte tilsyn, der inspireres af de pædagogiske fyrtårnes fokus på Furesøs pædagogiske læreplan, legezoner og læringsmiljøer. Muligheder for kompetenceudvikling. Et relativt lavt sygefravær på under 5%. Et velfungerende TRIO-samarbejde og konstruktivt tværfagligt samarbejde med eksempelvis PPR, fysioterapeut, tale-hørekonsulent, sundhedspleje og FFO/skole. Uddannede pædagoger har 1 times "egen" forberedelsestid om ugen, som planlægges selvstændigt. Du er uddannet pædagog eller erfaren vuggestuemedhjælper - gerne med en god portion livserfaring oveni. Du er eftertænksom, refleksiv, løsningsorienteret og handlekraftig. Gerne med lav puls på Low Arousal-måden. Du har et åbent mindset og ved, at andres måde at være på, altid kommer med en god intention. I Egetræet taler vi med hinanden og ikke om hinanden. Du har erfaring for, at det, du fokuserer på og taler om, er det, der kommer til at ske; at sproget skaber virkeligheden. Derfor forsøger du at være positiv, selv når noget kan være svært. Du går forrest i tanke og handling, når det handler om at samarbejde og lykkes i fællesskab. Du er ambitiøs og grundig i din forberedelse og praksis samt vægter forældresamarbejdet højt. Sidst men ikke mindst ved du, at en af forudsætningerne for at vi lykkes pædagogisk, er det gode arbejdsmiljø. Derfor kan du relatere dig til udsagnet om at "Du er dit arbejdsmiljø - vi er vores arbejdsmiljø!" Furesø kommune Slå gerne et smut forbi furesoe.dk, hvor du kan læse mere om Børnehuset Egetræet; tidlig opsporing, fælles læringssyn 0-18 år, en dannelsesrejse for dagtilbud og skoler, sproglige læringsmiljøer samt tværfagligt samarbejde med andre relevante faggrupper. Det praktiske Stillingen er til besættelse fra 1. september 2024 eller snarest derefter. Der afholdes ansættelsessamtaler under hele ansøgningsperioden, og stillingsopslaget tages ned, så snart vi har et gensidigt match. Hvis du er nysgerrig og gerne vil vide mere, kan du kontakte dagtilbudsleder Mikkel Rasmussen på 72 16 40 65, hvor I eventuelt kan aftale en uformel rundvisning. Ansøgning, CV og eksamensbevis vedhæftes. Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra principperne i ny løn. Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, såfremt du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelse indhentes også børne- og straffeattest.  PraktiskDer indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen.I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Job i Furesø? Kom og vær med!I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=96ba0c8c)
Furesø Kommune - Egetræet
Indrykket 12. juni på JobNet
Job tilbydes:
Brænder du for at arbejde med familier i udsatte positioner, så søg her!
### Brænder du for at arbejde med familier i udsatte positioner, og ønsker du et super godt arbejdsmiljø, så søg her! Vi søger en uddannet pædagog til en fast stilling i en børnehavegruppe på ca. 18 børn. Timeantallet og starttidspunkt er ikke så vigtigt for os, så det kan vi tale om. Ryet Børnehus ligger i Furesø Kommune tæt på Værløse Bymidte og Værløse Station. Huset er normeret til 24 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn, og vi er 20 medarbejdere. Vi har en større andel af familier i udsatte positioner. Vi er et hus med mange forskellige kulturer blandt både børn og voksne, og det beriger vores hverdag på fineste vis. Fx giver vores medarbejdere med flere sprog tryghed og ro, når vi modtager familier, der endnu ikke kan dansk. Vi har et tæt samarbejde med alle vores familier og ser hele familien som en del af vores dagtilbud. Det ses bl.a. ved, at vi tilbyder hjemmebesøg til alle familier, før de starter, og følgende til de familier, der har behov for støtte/guidning i relationen til deres børn. Personalegruppen består hovedsageligt af en gruppe erfarne medarbejdere, hvor de fleste har været i huset i mange år. Sygefraværet er lavt, og arbejdsmiljøet er super godt. Her er hjertevarme og høj anerkendelse af hinanden. ### Nærvær, fællesskab og sprog Vi vægter nærvær og omsorg med det enkelte barn højt, da vi mener, at det er i den trygge relation, at vi kan understøtte barnets trivsel og udvikling. Vi deler os dagligt ind i små grupper og tager gerne på ture med få børn. Da vi ser børn som kompetente og eksperter i deres eget liv, vægter vi deres medbestemmelse højt, og det medvirker til, at de deltager engageret i forpligtende fællesskaber. Derudover ser vi legen som grundlæggende for barnets læring og udvikling. Vi har altid fokus på barnets sprogudvikling, da vi mener, at et nuanceret sprog er vigtigt for gode livsmuligheder. Alle medarbejdere er efteruddannet i sprog, og har du ikke allerede noget tilsvarende i bagagen, arrangerer vi efteruddannelse. Vi har en stor dejlig legeplads, der udfordrer både motorik og sanser. Inde prioriterer vi gode inkluderende læringsmiljøer. Her er små og store fællesskaber, og alle er medansvarlige for, at hverdagen hænger sammen, både på den enkelte stue og i huset som helhed. ### Forberedelse og sparring Som pædagog i Ryet har du 1 times forberedelse pr. uge og deltager i ca. 8 årlige personalemøder af 2-3 timers varighed. Derudover er der stue- og afdelingsmøder. Endvidere har vi en pædagogandel på ca. 70%, samt vi har tæt sparring med talepædagog, psykolog m.fl. Ansøgningsfrist: torsdag d. 20. juni, men vi tager løbende ind til samtaler. Hvis du kan se dig selv som en del af vores team, så kom på besøg eller send os en ansøgning. Løn og ansættelse efter gældende overenskomst. Vi yder et Furesø-tillæg oven i den overenskomstmæssige løn. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside https://www.furesoe.dk/ryet Du er også velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Trine Fromberg med henblik på en rundvisning på tlf. 7216 4075 eller mail atbf@furesoe.dk  PraktiskDer indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen.I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Job i Furesø? Kom og vær med!I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=ed725bb3)
Furesø Kommune - Ryet Børnehus
Indrykket 12. juni på JobNet
Job tilbydes:
Vi leder efter en ambitiøs dansklærer til en af vores Nest klasser i vores yngste børnemiljø
Har du sans for pædagogisk refleksion og et stort blik for stærke elevfællesskaber, så læs meget gerne videre her. Du skal være dansk- og klasselærer i en af vores Nest klasser, hvor nærvær, tydelig struktur, visuel understøttelse og kollegial sparring er omdrejningspunktet for hverdagen. Brænder du for at skabe en levende, kreativ og alsidig undervisning i vores yngste børnemiljø, og ønsker du at blive en del af et stærkt kollegialt fællesskab med en ambitiøs kultur, så er det måske dig, som vi står og mangler.Hvis du også kan undervise i engelsk, billedkunst og idræt er du det perfekte match, men det er ikke et krav. Du skal søge stillingen hvis du:er uddannet lærer med et stort engagement og en tillidsvækkende faglighed i dine fagvil indgå i et forpligtigende og professionelt teamsamarbejde omkring vores elever sammen med de bedste kollegaer, man kan ønske sig har et ressourcesyn på vores elever, kolleger, forældre, og hvor refleksion over egen og andres praksis er en selvfølgevil være med til at tænke innovative og kreative processer ind i din undervisninghar erfaring og interesse i specialpædagogiske metodervil arbejde på en skole, hvor der er opbygget en høj grad af tillid imellem ledere og lærere har lyst til og mod på at være en del af et stærkt kollegialt fællesskab og en ambitiøs kultur, hvor vi arbejder ud fra skolens slogan: Alene kan vi noget – sammen kan vi altPå Søndersøskolen er vi særligt optaget af at skabe en god og meningsfuld hverdag for skolens elever. Vi arbejder for en skoledag med stærke fællesskaber og sammenhængskraft understøttet af kreative og innovative læringsmiljøer. Vi vægter derfor faglige, personlige og sociale kompetencer lige højt, og vi er stolte af, at de børn, vi sender videre fra skolen, generelt klarer sig rigtigt godt. Vi er en skole, der er kendetegnet ved motiverede børn og unge, en forældregruppe, der bakker godt op omkring skolen, og sidst men ikke mindst et rart, tillidsfuldt arbejdsmiljø med gode, grønne og spændende fysiske rammer og en dygtig og ambitiøs personalegruppe. Du vil også opleve en ledelse, der aktivt tager del i din hverdag og udviser en høj grad af tillidSøndersøskolen ligger i dejlige omgivelser tæt på skov, sø og rekreative udendørs arealer.  Vi er ca. 840 elever og ca. 100 medarbejdere. På mange årgange er vi en firesporet skole, og vi er i fuld gang med at etablere nest klasser i vores yngste børnemiljø.Har du brug for flere oplysninger? Så er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for børnemiljøet Kathrine Fruergaard på tlf. 72 16 37 46 eller skoleleder Gitte Meinert på tlf. 72 16 49 95.Ansøgningsfristen er torsdag den 20. juni 2024. Ansættelsessamtaler finder sted i uge 26. Løn er efter gældende overenskomst.   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=360d7acb)
Furesø Kommune - Søndersøskolen
Indrykket 12. juni på JobNet
Job tilbydes:
Barselsvikar for Tale-/hørekonsulent søges til PPR 0-6 år i Furesø Kommune 34-37t./ugentligt Fra d. 15.8.24 til d. 28.2.25
Kun en kort togtur fra København ligger Furesø Kommune. Her får du nu mulighed for at søge en af vores attraktive tale-hørekonsulentstillinger i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), hvor vi udelukkende arbejder i dagtilbudsområdet, og hvor det er muligt at cykle rundt i hele kommunen, enten på egen cykel eller på en af vores elcykler. Vi er en stor, velfungerende PPR, der arbejder tværfagligt i opgaveløsningen, hvilket vi tror på giver de bedste løsninger for de borgere, vi møder. Her i Furesø prioriterer vi det gode arbejdsmiljø og trivsel i hverdagen højt, og bl.a. har du som tale-/hørekonsulent i PPR 0-6 år mulighed for selv at tilrettelægge og planlægge dine opgaver og aftaler. Vi arbejder efter årsnorm, hvilket betyder, at du arbejder lidt mere hver uge, men til gengæld har du fri i de planlagte skolefridage. En tværfaglig afdeling Vores PPR-afdeling består af syv tale-/hørekonsulenter, fem psykologer, tre fysioterapeuter og 17 PPR-pædagoger. Sammen løser vi opgaverne i koordinerede og tværfaglige indsatser i tæt samarbejde med forældre og dagtilbud. Tale-/hørekonsulenterne er eftertragtede samarbejdspartnere, og du vil blive tilknyttet faste dagtilbud. I vores dagtilbud med en høj socioøkonomisk faktor deltager tale-/hørekonsulenterne i Tværfaglige Teams, hvor der gives sparring på problemstillinger i et forebyggende perspektiv. Hos os har du en særlig mulighed for at fordybe dig i småbørnsområdet. Her brænder vi for det grundlæggende i kommunikationen og ser alle typer vanskeligheder inden for småbørnsområdet. Hver faggruppe deltager i FamilieLiv Furesø, som er et forældretilbud til alle førstegangsforældre. Tale-/hørekonsulenternes oplæg handler om den tidlige sproglige udvikling, hvor forældrene får mulighed for at relatere det til deres hverdag. Særligt om det logopædiske arbejde Tale-/hørekonsulenterne arbejder i de pædagogiske læringsmiljøer i vores dagtilbud og i individuelle forløb med børn og familier. Vi er specialiserede inden for forskellige fagområder, fx høreområdet, DLD, stammen, komplekse vanskeligheder, fonologi osv., men vi har alle berøring med de forskellige områder. Grundlæggende arbejder vi ud fra Hanen®-principperne, især for at støtte den tidlige sproglige udvikling, både igennem forældrekursus og sparring i dagtilbuddene. Vi har en høj faglighed i tale-/hørekonsulentgruppen og er hele tiden nysgerrige på at udvikle os selv gennem både mono- og tværfaglig sparring i de enkelte opgaver. Vi er ligeledes nysgerrige på at udvikle den indsats, vi tilbyder dagtilbud og forældre. For tiden er vi optaget af at implementere nye interventionsmetoder ift. børn med mistanke om DLD, fx Shape Coding og Lexicon Pirate. Du vil blive tilknyttet en mentor fra tale-/hørekonsulentgruppen, som vil introducere dig til arbejdet samt støtte dig i opstartsperioden. Vores forventninger til dig er, at: Du er uddannet audiologopæd eller har en diplomuddannelse med modulerne sprog-, tale- og hørevanskeligheder (eller er tæt på at afslutte din uddannelse i ovenstående) Du er god til at formidle din viden om kommunikation og sprog, og at du kan vejlede og tilrettelægge sproglige indsatser i samarbejde med forældre, dagtilbuddets leder og personale samt tværfaglige kollegaer fra PPR Du er god til at tilrettelægge din tid og dit arbejde Du er robust og modig og ser muligheder frem for begrænsninger Du har lyst til - og kan se - opgaveløsningen i både et organisatorisk- og individperspektiv Vi forventer af os selv, at: Vi har et højt fagligt niveau Vi hele tiden udvikler os Vi er gode og sjove at samarbejde med Vi er åbne i vores dialoger og tør stille spørgsmål Vi har et godt arbejdsmiljø Organisatorisk ligger vi i Center for Dagtilbud, Skole- og Forebyggelse. Vi er en del af Forebyggelsesområdet, der består af Sundhedsplejen, Tandplejen, PPR 0-6 år og PPR 6-18 år. Hvert område har deres egen afdelingsleder. Du ansættes efter gældende overenskomst mellem Furesø Kommune og Danmarks Lærerforening. Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Anne Randløv på tlf. 7216 4444 eller på mail ara@furesoe.dk. Vi vil glæde os til at høre fra dig. Der er ansøgningsfrist tirsdag d. 18. juni 2024, og vi holder samtaler mandag d. 24. juni 2024 om eftermiddagen. Job i Furesø? Kom og vær med! I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen, med brugere og borgere - ja, med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye idéer derfor skal forny den service, vi yder. Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær frem for fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.  PraktiskDer indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen.I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Job i Furesø? Kom og vær med!I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=e27a2d90)
Furesø Kommune - Forebyggelse for børn og unge
Indrykket 12. juni på JobNet
Job tilbydes:
Brænder du for at arbejde med familier i udsatte positioner, så søg her!
### Brænder du for at arbejde med familier i udsatte positioner, og ønsker du et super godt arbejdsmiljø, så søg her! Vi søger en uddannet pædagog til en fast stilling i en børnehavegruppe på ca. 18 børn. Timeantallet og starttidspunkt er ikke så vigtigt for os, så det kan vi tale om. Ryet Børnehus ligger i Furesø Kommune tæt på Værløse Bymidte og Værløse Station. Huset er normeret til 24 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn, og vi er 20 medarbejdere. Vi har en større andel af familier i udsatte positioner. Vi er et hus med mange forskellige kulturer blandt både børn og voksne, og det beriger vores hverdag på fineste vis. Fx giver vores medarbejdere med flere sprog tryghed og ro, når vi modtager familier, der endnu ikke kan dansk. Vi har et tæt samarbejde med alle vores familier og ser hele familien som en del af vores dagtilbud. Det ses bl.a. ved, at vi tilbyder hjemmebesøg til alle familier, før de starter, og følgende til de familier, der har behov for støtte/guidning i relationen til deres børn. Personalegruppen består hovedsageligt af en gruppe erfarne medarbejdere, hvor de fleste har været i huset i mange år. Sygefraværet er lavt, og arbejdsmiljøet er super godt. Her er hjertevarme og høj anerkendelse af hinanden. ### Nærvær, fællesskab og sprog Vi vægter nærvær og omsorg med det enkelte barn højt, da vi mener, at det er i den trygge relation, at vi kan understøtte barnets trivsel og udvikling. Vi deler os dagligt ind i små grupper og tager gerne på ture med få børn. Da vi ser børn som kompetente og eksperter i deres eget liv, vægter vi deres medbestemmelse højt, og det medvirker til, at de deltager engageret i forpligtende fællesskaber. Derudover ser vi legen som grundlæggende for barnets læring og udvikling. Vi har altid fokus på barnets sprogudvikling, da vi mener, at et nuanceret sprog er vigtigt for gode livsmuligheder. Alle medarbejdere er efteruddannet i sprog, og har du ikke allerede noget tilsvarende i bagagen, arrangerer vi efteruddannelse. Vi har en stor dejlig legeplads, der udfordrer både motorik og sanser. Inde prioriterer vi gode inkluderende læringsmiljøer. Her er små og store fællesskaber, og alle er medansvarlige for, at hverdagen hænger sammen, både på den enkelte stue og i huset som helhed. ### Forberedelse og sparring Som pædagog i Ryet har du 1 times forberedelse pr. uge og deltager i ca. 8 årlige personalemøder af 2-3 timers varighed. Derudover er der stue- og afdelingsmøder. Endvidere har vi en pædagogandel på ca. 70%, samt vi har tæt sparring med talepædagog, psykolog m.fl. Ansøgningsfrist: torsdag d. 20. juni, men vi tager løbende ind til samtaler. Hvis du kan se dig selv som en del af vores team, så kom på besøg eller send os en ansøgning. Løn og ansættelse efter gældende overenskomst. Vi yder et Furesø-tillæg oven i den overenskomstmæssige løn. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside https://www.furesoe.dk/ryet Du er også velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Trine Fromberg med henblik på en rundvisning på tlf. 7216 4075 eller mail atbf@furesoe.dk  PraktiskDer indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen.I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Job i Furesø? Kom og vær med!I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=ed725bb3)
Furesø Kommune - Ryet Børnehus
Indrykket 12. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk