Nyheder fra Værløse

0 °
Overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Værløse og omegn

Job tilbydes:
Furesø Kommune søger to socialrådgivere eller socialformidlere, som vil og kan gøre en forskel for udsatte børn (barselsvikariater)
Kan du tage den gode dialog med Furesøs børn og deres familier, selv når den er sværest? Er du den, der kan sætte foden ned, når det er til børnenes bedste? Og går du det ekstra skridt, det kræver at finde den gode løsning for Furesøs familier, når de har brug for hjælp? Så søger vi måske netop dig til et af vores to barselsvikariater i henholdsvis Modtagelsen og Afdelingen for længerevarende indsatser på børneområdet. I Modtagelsen vil du primært være beskæftiget med risikovurderinger og screeninger inden for rammerne af Barnets Lov § 18, mens du som rådgiver i Afdelingen for længerevarende indsatser vil have dine primære arbejdsopgaver inden for afdækning, børnefaglige undersøgelser og igangsættelse og opfølgning på forebyggende og anbringende indsatser inden for rammerne af Barnets Lov §§ 19, 20, 32, 46 og 47. Om afdelingerne Det udsatte børneområde står overfor en omstrukturering i forbindelse med Barnets Lovs ikrafttræden 1. januar 2024, hvor vi nedlægger vores nuværende undersøgelsesteam til fordel for den nyoprettede Modtagelse, ligesom vores nuværende foranstaltningsgruppe erstattes med Afdelingen for længerevarende indsatser, der som noget nyt også vil forestå afdækning og børnefaglige undersøgelser. I Modtagelsen vil der fremover være 7 rådgivere ansat, der vil indgå som en del af et fast vagtrul over 7 uger, hvor rådgiverne vil have henholdsvis for-, bag- og standbyvagt en uge af gangen, samt 4 uger til afholdelse af partshøringer, børnesamtaler og udarbejdelse af screeningsnotater, inden de næste rul begynder. I Afdelingen for længerevarende indsatser vil der fremadrettet være 14 rådgivere tilknyttet, fordelt på 4 mindre distrikter med henholdsvis 3 og 5 rådgivere i hver. Rådgiverne i denne gruppe vil være fast tilknyttet på 2-3 af kommunens folkeskoler eller privatskoler, ligesom de vil være tilknyttet i de daginstitutioner, der hører under samme distrikt. Sagerne til distriktet fordeles efter den indledende screening i Modtagelsen, hvorefter der sættes gang i enten afdækning eller børnefaglig undersøgelse, samt den vurderede indsats - alt sammen i et tæt samarbejde med barnet og forældrene. Udover de to myndighedsområder på det udsatte børneområde, består den samlede Familieafdeling af et børnehandicapteam på 5 rådgivere, samt 4 forebyggende dagtilbud- og skolesocialrådgivere - begge grupper som også indgår fast i den nye distriktsopdeling. Yderligere består området af to familieplejekonsulenter, og 4 administrative medarbejdere. Der er to afdelingsledere og en socialfaglig konsulent tilknyttet i de to afdelinger, der alle prioriterer høj grad af tilgængelighed, og udover faste sagsgennemgange også står til rådighed for løbende sparring i hverdagen. Derudover vil du som nyansat blive tilknyttet en mentor i teamet, ligesom der tilbydes løbende supervision og mulighed for deltagelse i opkvalificering og kurser med resten af afdelingerne. Vi arbejder i DUBU og arbejder dermed også med ICS som teoretisk referenceramme som udgangspunkt for vores screeninger, afdækninger, børnefaglige undersøgelser og Barnets Plan - men derudover er vi en afdeling, hvor der er rum og mulighed for at inddrage andre metodiske afsæt i tilgangen til vores familier, eksempelvis er vi inspireret af tankerne bag Signs Of Safety som kommunikationsredskab i mødet med familierne. Herudover har vi siden et særligt fokus på, hvordan vi i højere grad kan arbejde med netværksinddragelse. Din profil Vi søger en kollega, som vigtigst af alt brænder for arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier, og som derudover opfylder én eller flere af følgende kriterier: Vi forventer, at du har relevant faglig baggrund som socialrådgiver eller socialformidler. Vi ser selvfølgelig gerne, at du har erfaring med den kommunale sagsbehandling inden for børneområdet, herunder kendskab til DUBU som fagsystem og ICS som socialfaglig metode. Er du nyuddannet eller nyligt uddannet, lægger vi vægt på, om du har erfaring med den kommunale sagsbehandling og/eller arbejdet med udsatte børnefamilier fra praktik eller lignende. Vi tilbyder introduktion til afdelingens sagsgange og serviceniveauer, samt løbende sparring fra både ledelse og kollegaer i forhold til dine konkrete sager, men har samtidig en forventning om, at du har lyst til og mod på selvstændigt at kaste dig ud i samarbejdet med familier og professionelle. Vores hverdag er præget af et højt arbejdstempo og stor uforudsigelighed, hvorfor vi forventer, at du kan bevare overblikket i travle perioder, have mange bolde i luften på samme tid og samtidig arbejde systematisk og helhedsorienteret. Endeligt bruger vi en del tid på løbende journalisering, udarbejdelse af afdækninger, børnefaglige undersøgelser, Barnets Plan, afgørelser og henvisninger, hvorfor vi forventer en medarbejder, som befinder sig godt med den administrative del af jobbet og er god til at formulere sig på skrift. Løn og ansættelse Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Begge stillinger er på 37 timer ugentligt, og tidsbegrænsede til 8 måneder, eventuelt med mulighed for forlængelse. Stillingerne ønskes besat pr. 1.2.2024 eller snarest muligt. Vil du vide mere om stillingen? Så er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Afdelingen for længerevarende indsatser, Jesper Gravesen, på telefon: 7216 3971, eller afdelingsleder for Modtagelsen, Louise Muff, på telefon: 7216 5140. Ansøgningsfristen er mandag den 13.12.2023 kl. 9:00. Der afholdes ansættelsessamtaler den 20.12.2022. Vi ser frem til at høre fra dig.  PraktiskDer indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen.I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Job i Furesø? Kom og vær med!I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=a9ab21b5)
Foranstaltning for Børn og Unge
Indrykket 5. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk