VIGTIGT - Protokol for afvikling af håndboldtræning i Farum Arena og Værløsehallen

Profilbillede
Marie Munk

Nyheden er fra Furesø HåndboldKlub

Kære alle spillere, trænere, forældre og frivillige i Furesø Håndbold Klub,

 

Corona-pandemien er i høj grad stadig til stede i vores fælles danske samfund. Vi ser det i øjeblikket med et stigende smittetryk generelt, såvel i Furesø Kommune, i Danmark som i verden generelt. Og vi har netop i vores egen klub oplevet den første positive Covid 19-test hos en spiller i DS 1-2 truppen.

 

Vi kan kun overvinde Corona ved fælles hjælp, som i høj grad handler om at efterleve nogle fælles spilleregler, som vi alle følger. Det handler om at passe bedst mulig på hinanden, ikke kun på arbejde, ved indkøb, i den kollektive trafik mv., men selvfølgelig også, når vi er fælles om vores håndbold som hobby og fritidsaktivitet.

 

Derfor har vi igennem noget tid, i samarbejde med Furesø Kommune og med behørig hensyntagen til Covid-19 anbefalinger fra Furesø Kommune, sundhedsmyndighederne, håndboldforbundet (DHF) og Dansk Idræts Forbund (DIF) arbejdet på nærværende ”Protokol for afvikling af håndboldtræning i Farum Arena og Værløsehallen”.

 

Alle med tilknytning til Furesø Håndbold Klub bedes grundigt gennemlæse og efterleve nedenstående retningslinjer, igen for at passe bedst mulig på hinanden og samtidig sikre at vi kan blive ved med at dyrke håndbold indendørs i hallerne i Farum og Værløse. Vores fælles mål skal være, at vi undgår en større nedlukning af vores faciliteter, og derfor fortsat kan gennemføre håndboldtræning på betryggende vis for alle.

 

Nedenstående retningslinjer er således gældende fra nu af, dog vil afspritning af kontaktflader først være gældende, når klubben har fået indkøbt sprit/papir/klude. Selvstændig besked herom vil gå ud til alle trænere, når sprit er indkøbt og på plads i hallerne/styrkerum/klubrum mv.

 

Inden turneringen for alvor starter for alle hold i weekenden efter efterårsferien, vil vi have udarbejdet en lignende ”Protokol for afvikling af håndboldkampe i Farum Arena og Værløsehallen”.

 

 

Generelle forhold om afvikling af træning i både Farum Arena og Værløsehallen

Furesø Håndbold Klub benytter sig som bekendt af både Farum Arena (hal 2 og 3) og Værløsehallen til håndboldaktivitet. Nærværende protokol behandler både specifikke forhold for hallerne, man som spiller, træner, forældre og frivillig skal iagttage omkring håndboldtræning i disse faciliteter, og herefter mere specifikke forhold man skal være opmærksom på afhængig af om man er spiller, træner, forælder og frivillig i Furesø Håndbold Klub.

 

Forsamlingsantal

Det overordnede forsamlingsantal i kommunale faciliteter har kommunen i øjeblikket fastsat til maksimalt 50 personer pr. hal, hvilket inkluderer spillere, trænere, frivillige og tilskuere. Forsamlingsantallet skal således overholdes til enhver tid.

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Generelt skal sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. Covid19 skal til enhver tid overholdes. Derfor vil der også både i Farum Arena og Værløsehallen blive skiltet med nedenstående budskaber:

a.     Bliv hjemme, hvis du har symptomer

b.     Hold afstand

c.     Afspritning og håndhygiejne

d.     Begræns smitte - ingen unødigt ophold i hallen

 

Rengøring:

Furesø Kommune sørger for at hallen er rengjort 7 dage om ugen, 2 gange om dagen på hverdage kl. 14.00 og igen kl. 22.00i Farum Arena. IF Værløse står for den overordnede rengøring i Værløsehallen. Foreningerne skal selv sørge for, at der bliver afsprittet kontaktflader og fælles udstyr mellem hvert hold/træning og efter hver kamp.

 

Aktivitet: 

Der er som udgangspunkt åbnet for de primære aktiviteter, træning og kampafvikling.

Stævner og andre arrangementer skal nøje overvejes, og såfremt foreningen mener, at de er nødvendige at gennemføre, vil Furesø Kommune gerne ind over planlægningen, med det formål at få vejledt bedst muligt for at forhindre evt. smitterisiko. Kampafvikling kan afvikles, men tilskuerpladser/tribuner skal afsprittes, (hvis der er publikum), samt kontaktflader efter hver kamp.

 

Forældre: 

Forældre bedes ikke opholde sig i hallen i forbindelse med træning – Dette er naturligvis med forbehold for forældre med børn, der har behov for at forældre er til stede f.eks. børn med et handicap.

 

Afkortede træningspas for at afspritte kontaktflader og forlade banen inden næste hold

Alle træningspas skal afsluttes senest 10 minutter inden den officielle haltid for de enkelte hold udløber. De sidste 10 minutter af haltiden, skal det trænende hold bruge til dels at afspritte alle kontaktflader, dels skal det trænende hold kunne nå at forlade hallen, inden det næste trænende hold træder ind i hallen. Hold der har seneste træningstid, typisk seniorhold, afslutter ligeledes med at afspritte alle kontaktflader, så hallen er klar til det første hold, der træner dagen efter.

 

Rengøring/afspritning af kontaktflader – hvad betyder det?

Bænke i hal, dommerbord, musikanlæg, målramme, håndtag til/fra hal og indgang/udgang, gelændere mv. (kort sagt alle de ting, man i løbet af træningen har rørt ved) i hallen skal afsprittes og tørres af - halgulv undtaget.

Ligeså skal der afsprittes og tørres af, når og hvis holdet har benyttet styrketræningsfaciliteter (balkonen og/eller kælderen) i Værløse og/eller styrketræningsrum i Farum Arena

Endelig skal klubrum i både Værløse og Farum samt hvis caféborde i Farum Arena er benyttet ligeledes afsprittes og tørres af umiddelbart efter brug.

Ved kampe (med tilskuere) skal tilskuerpladser bag målet i Værløse og/eller tilskuerpladserne ved caféen i Farum Arena ligeledes afsprittes og tørres af.

Klubben står for indkøb af kasser indeholdende sprit, klude samt beholdere til brugte klude. Det er trænernes ansvar (i samarbejde med spillerne), at alle kontaktflader sprittes og tørres af.

 

Aflevering/Afhentning af børn til håndbold

Forældre som afleverer/afhenter børn til håndbold bedes aflevere og afhente børn umiddelbart udenfor indgang/udgang til hallen, og således ikke tage ophold inde i hallen.

 

Ophold i hallen – kom først umiddelbart før træning og gå hjem umiddelbart efter træning

Spillere bedes først møde op i hallen umiddelbart inden træning starter. Samtidig bedes spillere ikke at gå i hallen, før det foregående hold har forladt hallen. Efter træning bedes spillere forlade hallen med det samme.

 

Badefaciliteter

Vi har valgt ikke at åbne op for badefaciliteter i forbindelse med træning, hverken i Farum Arena eller i Værløsehallen, da også dette ville kræve afspritning af kontaktflader i omklædningsrum efter hvert hold.

 

Nye indgange i Farum Arena

Farum Arena er karakteriseret ved at være en kommunal facilitet med flere forskellige foreningsaktiviteter, som udføres samtidig i komplekset, og dermed også mulighed for at mange mennesker kan mødes.

 

For at undgå at vi ender i en situation, hvor kommunen igen er nødt til at lukke for hallerne, har Furesø Kommune taget initiativ til at lukke hovedindgangene fra og med mandag den 14. september og henvise medlemmerne til de direkte ind- og udgange til selve hallerne.

 

Nye indgange og skiltning.

De almindelige hovedindgange bliver lukket for at forhindre, at der er unødigt ophold i Farum Arena, og at medlemmer fra forskellige foreninger blandes. Instruktører og medlemmer henvises til de separate ind- og udgange direkte til hallerne (se kort nedenfor). Der vil være skiltning på dørene, som fortæller om, hvor de enkelte medlemmer skal komme ind og ud, afhængig af hvilken hal, de skal træne i.


 

Spiller - Hvad skal du være opmærksom på?

·       Bliv hjemme og meld afbud til træning/kamp, hvis du har symptomer på Covid 19.

·       Bliv ligeledes hjemme, hvis du i forvejen er selvisoleret som følge af Covid-19 tilfælde på arbejde, skole/studie eller i nærmeste familie mv. Kan/skal man ikke gå på arbejde/skole/studie, kan/skal man heller ikke komme til håndbold.

·       Vask hænder og/eller sprit hænder af både inden og efter træning.

·       Hold afstand til andre når det er muligt – specielt spillere fra andre hold.

·       Medbring egen bold og egen fyldt drikkedunk.

·       Mød først op i hallen umiddelbart før træning, gå ikke ind til banen før det foregående trænende hold har forladt hallen og forlad selv hallen umiddelbart efter træning (så det næste trænende hold kan komme i gang med sin træning).

·       Hjælp til med afspritning af kontaktflader (ungdomsspillere, seniorer og oldies).

·       Følg i øvrigt anvisninger fra klubben, halpersonale og træner.

·       Brug de rigtige indgange og udgange – specielt ved træning i Farum Arena.

 

Træner – Hvad skal du være opmærksom på?

·       Bliv hjemme og meld afbud til træning/kamp, hvis du har symptomer på Covid 19.

·       Bliv ligeledes hjemme, hvis du i forvejen er selvisoleret som følge af Covid-19 tilfælde på arbejde, skole/studie eller i nærmeste familie mv. Kan/skal man ikke gå på arbejde/skole/studie, kan/skal man heller ikke komme til håndbold.

·       Vask hænder og/eller sprit hænder af både inden og efter træning.

·       Hold afstand til andre når det er muligt – specielt spillere fra andre hold.

·       Mød først op i hallen umiddelbart før træning, gå ikke ind til banen før det foregående trænende hold har forladt hallen og forlad selv hallen umiddelbart efter træning (så det næste trænende hold kan komme i gang med sin træning).

·       Følg i øvrigt anvisninger fra klubben, halpersonale og træner.

·       Brug de rigtige indgange og udgange – specielt ved træning i Farum Arena.

·       Stop træningen 10 minutter før jeres haltid udløber, så der bliver tid til afspritning af kontaktflader (både i hal og hvis i har benyttet styrkerum eller klubrum) samt at dine spillere kan nå at forlade hallen, før det næste hold skal træne.

·       Organisér afspritning af kontaktflader. Få gerne et par spillere til at hjælpe til hvis du træner ungdomshold, seniorer eller oldies. Ved børnehåndbold (Trille Trolle, U6-U7 Mini og U8-U9 Mix må trænere og hjælpetrænere og evt. holdledere klare afspritning selv.)

 

Forældre/frivillige – hvad skal du være opmærksom på?

·       Aflevér og afhent dit barn umiddelbart ved indgang/udgang til den hal, dit barn skal træne i.

·       Sørg for at aflevere dit barn umiddelbart før træning og afhent umiddelbart efter træning.

·       Undgå så vidt muligt at gå ind hallen i forbindelse med træning, medmindre dit barn ikke kan gennemføre træningen uden din hjæp.

·       Hjælp spillerne/dit barn med at huske det de skal være opmærksomme på, herunder afstand, god håndhygiejne.

 

Denne artikel er skrevet af Marie Munk og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Furesø HåndboldKlub.
Kilde: Furesø HåndboldKlub
Flere artikler