Psykiatrisk Ambulatorium OPUS i Ballerup søger afsnitsledende overlæge

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du arbejde med ledelse og sikre høj faglig kvalitet i vores OPUS behandlingstilbud til unge med nydiagnosticerede lidelser i skizofreni- og psykosespekteret? Så søger Psykiatrisk Center Ballerup en afsnitsledende overlæge til en fagligt udviklende stilling i OPUS. Du bliver afsnitsledende overlæge i OPUS, som er et 2-årigt intensivt behandlingstilbud til unge (fra 18 til 35 år) med en nydiagnosticeret lidelse i skizofreni- og psykosespekteret.

Behandlingen tager udgangspunkt i patientens individuelle ønsker, behov og mål. Efter diagnostisk udredning tilbydes terapeutiske og støttende samtaler hos en primær behandler, medicinsk behandling, psykoedukation og gruppeforløb (bl.a. social færdighedstræning). Vi har fokus på at inddrage pårørende og relevante samarbejdspartnere, og vi hjælper patienten med at løse sociale- og beskæftigelsesproblemer.


Arbejdsopgaver og ansvarsområder Som afsnitsledende overlæge er du ansvarlig for udredning og behandling i afsnittet, herunder at behandling og patientforløb er i overensstemmelse med gældende lovgivning og vejledninger.

Du skal i samarbejde med oversygeplejersken varetage ledelsen af ambulatoriet. I skal sammen sikre effektiv og optimal arbejdstilrettelæggelse, ressourceanvendelse og overholdelse af den økonomiske ramme samt stå i spidsen for den faglige udvikling og kompetenceudvikling af personalet.

De kliniske opgaver omfatter diagnostisk udredning, farmakologisk behandling, samtaler med patienter og pårørende, udarbejdelse af behandlingsplaner, epikriser og erklæringer, samt faglig sparring med de øvrige medarbejdere. Du deltager i behandlingskonferencer, visitation, undervisning og netværksarbejde.


Lidt om os OPUS Ballerup er organiseret i tre teams, som hver har en teamkoordinator samt 8-9 primærbehandlere, der er hhv. psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter og socialrådgivere. Dertil er der foruden den afsnitsledende overlæge for tiden ansat en speciallæge og en specialpsykolog, som arbejder tæt sammen om opgaverne.

Vi lægger stor vægt på et godt kollegialt arbejdsmiljø og tværfagligt samarbejde.


Derfor skal du vælge denne stilling Du får et spændende arbejde med ansvar og indflydelse i et velfungerende og udviklingsorienteret specialambulatorium.

Du vil samtidig blive en del af Psykiatrisk Center Ballerup med ca. 750 medarbejdere, herunder over 40 speciallæger og lige så mange uddannelsessøgende yngre læger. Vi har specialfunktioner for spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge og PTSD.

Der er fælles klinikker, konferencer og temadage for alle Psykiatrisk Center Ballerups læger.

Vi tilbyder attraktive og fleksible arbejdsbetingelser, videreuddannelse, deltagelse i faglige arrangementer, konferencer og lignende.


Kvalifikationer Stillingen ønskes besat med en fagligt velfunderet speciallæge i psykiatri med interesse for ambulatoriets målgruppe. Vi forventer, at du er fleksibel, selvstændigt arbejdende, udviklingsorienteret og har gode samarbejdsevner. Ledelseserfaring er endvidere ønskelig, men ikke nødvendig.


Ansættelsesvilkår Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2023 eller efter aftale.

Speciallæger har SIF vagt med forskudt arbejdstid (”Speciallæge i Front” som superviserer yngre læger i akutmodtagelsen) eller bagvagt 1-2 gange om måneden.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Lægeforeningen.


Har vi vakt din interesse? Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefchef Jens Drachmann Bukh, telefon 22 62 28 13, mail: jens.drachmann.bukh@regionh.dk. Yderligere oplysninger om centeret findes på www.psykiatri-ballerup.dk

Ansøgning, CV, dokumentation af formelle og faglige kompetencer og andre relevante dokumenter sendes via linket på siden. Ansøgningsfristen er d. 3. juli 2023.

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer fra udvalgte tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Furesø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-07-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=250050&DepartmentId=14264&MediaId=4947&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5849206

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet