Pædagogmedhjælper - Børnehuset Egetræet i Værløse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Børnehuset Egetræet i Værløse er et dagtilbud på almenområdet, der søger en pædagogmedhjælper. Arbejdstiden er 32 eller 34 timer om ugen.


What’s in it for you?

 • 2 stuemøder i dit 4-ugers arbejdsrul.
 • 10 personalemøder om året.
 • Et primært stuetilhørsforhold. Sandsynligvis på "Stjernestuen eller Gul-stue".
 • 81 børnehavebørn og 42 vuggestuebørn fordelt på 7 stuer, hvoraf 2 er vuggestuer, 2 er børnehavestuer og 3 er familiestuer.
 • Et børnemiljø hvori børnene trives, udvikler sig og generelt er i fin balance.
 • 32 kolleger der lykkes i fællesskab, hvoraf 15 er pædagoger, 2 er pædagogiske assistenter, 12 er medhjælpere, 2 er i køkkenet og 1 er dagtilbudsleder. Medarbejderne i Egetræet har konkluderet at vi værdsætter "kollegerne, forældresamarbejdet og børnesynet" ved vores arbejdsplads. Desuden fortæller den nyeste medarbejdertrivselsmåling os, at begrebet arbejdsglæde scorer højt i Egetræet
 • Et konstruktivt forældresamarbejde, i et resursestærkt nærmiljø, der bakkes op af en aktiv forældrebestyrelse og en generel brugertilfredshedsprocent på 88.
 • En lang venteliste til indskrivning af børn, som vidner om et stabilt børnegrundlag i området og at Egetræets ry og rygte appellerer til forældregruppen.
 • Et nyt lækkert køkken med en moderne madvision og forældrebetalt frokostordning som forældrene er meget tilfredse med.
 • Et fagligt velfunderet børnehus, med 2 på hinanden følgende flotte tilsyn, der inspireres af de pædagogiske fyrtårnes fokus på Furesøs pædagogiske læreplan, legezoner og læringsmiljøer.
 • Mulighed for kompetenceudvikling.
 • Et relativt lavt sygefravær.
 • Et velfungerende TRIO-samarbejde og konstruktivt tværfagligt samarbejde med PPR, fysioterapeut, tale-hørekonsulent, sundhedspleje og FFO/skole.


What’s in it for us?

 • Du er eftertænksom, refleksiv, løsningsorienteret og handlekraftig. Gerne med lav puls.
 • Du har et åbent mindset og ved, at andres måde at være på, altid kommer med en god intention.
 • I Egetræet taler vi med hinanden og ikke om hinanden. Du har erfaring for, at det du fokuserer på og taler om, er det, der kommer til at ske; at sproget simpelthen skaber virkeligheden. Derfor forsøger du at være positiv, selv når noget kan være svært.
 • Du går forrest i tanke og handling, når det handler om at samarbejde og lykkes i fællesskab.
 • Du er ambitiøs og grundig i din forberedelse og praksis, samt vægter forældresamarbejdet højt.
 • Sidst men ikke mindst ved du, at en af forudsætningerne for at vi lykkes pædagogisk er det gode arbejdsmiljø. Desuden kan du relatere dig til udsagnet om at "Du er dit arbejdsmiljø - vi er vores arbejdsmiljø!" Om Egetræet:

Egetræet består af KolleKolle og Skovstjernen 100 meter fra hinanden. Der er store legepladser og gode indendørsfaciliteter. På KolleKolle, som er et tidligere parcelhus, er vi i fuld sving med at udvikle legezonerne og læringsmiljøet uden at give køb på husets særlige sjæl. På Skovstjernen er der 2 vuggestue-stuer, 2 børnehavestuer og en familiestue, mens der på KolleKolle er 2 familiestuer. Der er 5 minutter til stationen og motorvejsafkørslen.

I Egetræet har vi det gode børneliv i fokus, men er for tiden særligt optaget af at:

 • Evaluere og revidere vores pædagogiske læreplan, som har brug for et ansigtsløft.
 • Videreudvikle vores evalueringskultur, således at den sammen med den pædagogiske læreplan fungerer som et fagligt styringsredskab.
 • Tilføre viden om low arousal, sansestimuli og kravtilpasning.
 • Udvikle og implementere nye ideer og indsatser fra vores medarbejdertrivselsundersøgelse.


Stjernestuen/Gul:

Både Stjernestuen og Gul stue er blandt Egetræets 3 familiestuer, som du kan læse mere om på furesoe.dk, men det handler blandt andet om at det enkelte barn kan have hele sin dagtilbudstid på samme stue og derved springe overgangen fra vuggestue til børnehave over. Den ene stue er i bygningen KolleKolle mens den anden er i den bygning vi kalder Skovstjernen. På begge stuer vil du blive nærmeste kollega med 2-3 erfarne pædagoger og en pædagogmedhjælper. Derfor er der massere af kollegial faglighed at læne sig op ad.


Furesø kommune:

Slå gerne et smut forbi furesoe.dk hvor du kan læse mere om Børnehuset Egetræet; tidlig opsporing, fælles læringssyn 0-18 år, en dannelsesrejse for dagtilbud og skoler, sproglige læringsmiljøer samt tværfagligt samarbejde med andre relevante faggrupper.


Det praktiske:

Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2024 eller snarest derefter. Der afholdes ansættelsessamtaler under hele ansøgningsperioden og stillingsopslaget tages ned så snart vi har et gensidigt match.

Hvis du er nysgerrig og gerne vide mere, kan du kontakte dagtilbudsleder Mikkel Rasmussen på 72 16 40 65, hvor I eventuelt kan aftale en uformel rundvisning.

Ansøgning, CV og eksamensbevis vedhæftes.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra principperne i ny løn.

Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, såfremt du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelse indhentes også børne- og straffeattest.

 

 

Praktisk

Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen.

I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.

 

Job i Furesø? Kom og vær med!
I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.
Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.

Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=93a17236)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Furesø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (8-35 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Egetræet, Skovlinien, 3500 Værløse

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6034418

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet