Nu kan der pustes nyt liv i Bregnerød Kro

Lokalplanen sikrer bevaring af den gule bygning, der er en gammel stald, hvor de rejsendes heste kunne anbringes for natten samtidig med, at der bliver mulighed for at bygge nyt (Foto: Furesø Kommune)
dato

Den 29. maj vedtog byrådet en lokalplan, der blandt andet giver mulighed for hotellejligheder, café og restaurant i Bregnerød.

Realisering af hotellejligheder i Bregnerød landsby er kommet et skridt nærmere med vedtagelsen af Lokalplan 159 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021. Lokalplanen sikrer bevaring af den gule bygning, der er en gammel stald, hvor de rejsendes heste kunne anbringes for natten samtidig med, at der bliver mulighed for at bygge nyt. Den nye arkitektur skal have tydelige træk af datidens byggestile og materialevalg, som i dag kan findes i Bregnerød Landsby.

”Landsbyen er sådan et dejligt område, og med lokalplanen vil vi skabe mulighed for mere liv og aktivitet omkring den tidligere Bregnerød Kro. Det kan også samtidigt styrke lokalsamfundet i Bregnerød Landsby”, som netop har efterlyst, at der sker noget med stedet og bygningerne, siger Bettina Ugelvig (A) formand for Plan og Byudvikling.

Føniks A/S, der ejer Bregnerød Kro, ønsker at udvikle kroen og blandt andet etablere hotellejligheder. Det kræver en ny lokalplan og kommuneplantillæg.

“Vi er glade for, at lokalplanen er blevet vedtaget efter en længerevarende og grundig proces, hvor der er blevet taget hensyn til alt tænkeligt, der kan påvirke området. Nu kan vi gå i gang med den endelige planlægning, der skal munde ud i en hotelvirksomhed med dertilhørende funktioner til glæde for lokalområdet”, siger bestyrelsesformand Finn Skovbo Pedersen fra Føniks A/S.

”Vi ser frem til, at omdannelsen af Bregnerød Kro kan være med til at understøtte udviklingen af Bregnerød Landsby og med tiden i nye lokaler genskabe noget af fortidens stemning som kro og mødested”, siger Egil Hulgaard (C), næstformand for Plan og Byudvikling.

Kilde: Furesø Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.