Indkaldelse til generalforsamling i Furesø Håndbold Klub


Nyheden er fra Furesø HåndboldKlub

Kære alle,

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Furesø Håndbold Klub, som afholdes torsdag d. 30. april kl. 19.00.

Grundet den verserende Corona-virus afholdes generalforsamlingen i år virtuelt, og altså ikke som normalt i fysiske rammer, da vi jo fortsat skal holde afstand og undgå at forsamles i større grupper, hvilket Furesø Håndbold Klub i alle henseender efterlever.

Alle klubbens medlemmer, deres evt. forældre/værge samt hvem bestyrelsen yderligere måtte indkalde har adgang til generalforsamlingen. Så hvis du/I har lyst til at deltage på året generalforsamling, så send en mail til bestyrelsen@furesoehaandbold.dk. Bestyrelsen fremsender i god tid og senest syv dage før generalforsamlingen information hvilket virtuelt system generalforsamlingen afholdes på, og hvordan man som deltager får adgang.

Har du forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen på mail: bestyrelsen@furesoehaandbold.dk.

Senest syv dage før generalforsamlingen offentliggør bestyrelsen endelig dagsorden til generalforsamlingen, herunder:

1. Revideret regnskab for 2019

2. Forslag til budget for 2020

3. Samtlige indkomne skriftlige forslag gengivet i sin fulde ordlyd

4. Information om hvilke af de nuværende bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om de ønsker genvalg.

Hvis du har lyst til at blive valgt ind i bestyrelsen i Furesø Håndbold Klub, så send en mail til bestyrelsen@fureoehaandbold.dk senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Furesø Håndbold Klub håber at så mange så muligt vil deltage på den virtuelle generalforsamling i år.

Med ønsket om en god påske og på virtuelt gensyn til generalforsamlingen.

 

På vegne af Furesø Håndbold Klub

 

Kenneth Høeg og Charles K. Nordsted

Formænd i Furesø Håndbold Klub


Kilde: Furesø HåndboldKlub
Flere artikler