Husk at betal kontigent


Nyheden er fra Roklubben Furesø

Kontingentet opkræves halv- eller helårligt forud.

Juniorer (indtil 18 år) ... 600 kr. halvårligt ... 1200 kr. helårligt

Seniorer ... 1050 kr. halvårligt ... 2100 kr. helårligt

Senior ergometer ... 700 kr. helårligt

Passive ... 300 kr. helårligt

Soldater og medlemmer over 18 år under uddannelse betaler juniorkontingent. Ansøgning med kopi af studiekort eller lign. dokumentation sendes til kassereren enden betalingen.

Helårligt kontingent betales senest 28. februar Halvårligt kontingent betales senest 28. februar / 1. juli.

Kontingentet skal betales forud og restance med fører tab af retten til at benytte klubbens materiel.

Ved rykning betales er gebyr på 50. kr.

Kontigentet betales med en kontooverførelse til 1551 6550509. Husk at anfør medlemsnummer så vi kan se hvem der betales for

Kilde: Roklubben Furesø
Flere artikler