GIS-koordinator med fokus på dataanalyse og geografiske data

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Har du teknologisk forståelse og interesse i at følge med i udviklingen inden for dataområdet?


Har du gode analytiske evner, er struktureret og kan drive processer?


Vil og kan du lave dataanalyser, der understøtter det tekniske fagområde?

Drømmer du om at stå i spidsen for arbejdet med dataindsamling, dataforædling, datavask og dataformidling - herunder arbejdet med geografiske dataanalyser, tematiseringer og visualiseringer?

Vi søger dig, der brænder for at arbejde med data, for at anvende data til at udvikle fagområderne og til at understøtte forvaltningen og beslutningsprocesserne i en politisk ledet organisation. Du er god til at fortolke og formidle analysemetoder, så de kan omsættes i en praktisk hverdag. Som vores nye GIS- og dataspecialist får du muligheden for selv at være med til at forme og udvikle stillingen og for at tage medansvar for et prioriteret og betydningsfuldt fagområde.

Du er engageret og teknisk stærk, og du har en datamæssig/geofaglig baggrund. Hvordan du har tilegnet dig viden og evner om GIS og geodata, er ikke vigtigt for os, og erfaring fra tidligere job er ikke et krav, men vil tælle positivt i vurderingen.

Du kommer til at arbejde med kommunens GIS- og kortgrundlag, ejendomsdata, afdelingens IT og digitalisering, myndigheds- og driftsopgaver inden for udvikling af data og kortgrundlag ift. lokalplaner, planstrategi og kommuneplanlægning, byudvikling og landzoneadministration samt håndtering af byggesager og tilladelser. Der er mange spændende opgaver at tage fat på.


Om stillingen

Som GIS-koordinator forventes du at kunne tage ansvaret for hele opgaven. Det er vigtigt, at du har et helhedsperspektiv.


Dine vigtigste opgaver vil blandt andet være:

 • Drift, vedligeholdelse og udvikling af vores GIS-platform
 • Udarbejdelse af dataanalyser og -præsentationer, hvor du formår at sætte data ind i faglige sammenhænge
 • Formidling af databehandling på en brugervenlig og intuitiv måde
 • Brugersupport og undervisning
 • Deltagelse i fælleskommunale netværk og understøttelse af udviklingsopgaver
 • Bidrage til vedligehold og opdatering af fællesoffentlige data - eksempelvis GeoFA


Velkommen til Furesø Kommune

Som GIS-koordinator bliver du en del af afdelingen Vej, Trafik og Grøn Omstilling, hvor du vil arbejde tæt sammen med dygtige fagfolk inden for en række forskellige områder i hele Center for By og Miljø. Det giver dig en unik mulighed for at arbejde på tværs af faggrænser og få dine særlige kompetencer i spil.

Vi har vores base på rådhuset i Værløse tæt på Værløse Station, hvor vi har det sjovt sammen, imens vi løser opgaverne. Hos os bliver du en del af en arbejdsplads med en flad ledelsesstruktur og høj grad af frihed og ansvar ind i opgaveløsningen. Dine nye kollegaer glæder sig til at møde dig og til at nyde godt af din faglighed. Vi er vant til at trække på hinanden, og vi sætter stor pris på at kunne sparre hen over skrivebordet, når opgaverne bliver komplekse. Furesøs vision er, at vi skaber løsninger sammen - og dét mærker vi dagligt.


Vores ønsker til din profil

 • Erfaring med brugen af geodata og offentlige registre - og gerne med erfaring i kommunalt regi
 • Erfaring med QGIS og gerne kendskab til OneDoor og PostgreSQL
 • Evt. også kendskab til GC2/Vidi, som er vores geodata-platform
 • Er helhedsorienteret og løser ikke kun egne opgaver, men arbejder også for at "spille andre gode"
 • Har en kreativ og innovativ tilgang til problemstillinger med evnen til at tænke "ud af boksen"
 • Stærke samarbejds- og kommunikationsevner


Vi lægger også vægt på, at du som person:

 • Evner at arbejde bredt tværfagligt og inkluderende både internt i forvaltningen og eksternt
 • Er serviceminded og har gerne erfaring med brugersupport
 • Er god til at skabe relationer og møder mennesker med en åben tilgang
 • Har en struktureret tankegang, evner at håndtere flere projekter samtidig og kan bevare overblikket
 • Har en grundig og omhyggelig tilgang til arbejdet, er systematisk og god til at dokumentere arbejdet
 • Er selvstændigt arbejdende, initiativrig og kan sørge for fremdrift i opgaverne


Løn og ansættelsesvilkår

Vi tilbyder ansættelse efter gældende overenskomst med aflønning efter kvalifikationer i henhold til principperne i Ny Løn. Stillingen har en arbejdstid på 37 timer om ugen. Vi har flekstid, så arbejde og familieliv kan hænge sammen, samt mulighed for faglig og personlig udvikling.

Er du klar til at påtage dig en central rolle i den grønne omstilling af Furesø Kommune? Vi ser frem til at høre fra dig og tilbyder et unikt arbejdsmiljø tæt på København. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Anne-Marie Bøgh på mail: amr1@furesoe.dk eller på telefon 7216 4951.


Ansøgningsfrist og tiltrædelse

Ansøgningsfristen er mandag den 24. juni kl. 12:00. Vi afholder ansættelsessamtaler tirsdag den 25. juni, og 2. samtale forventes afholdt torsdag den 26. juni.

Hvis muligt gerne med tiltrædelse pr. den 1. august og ellers snarest muligt.

 

 

Praktisk

Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen.

I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.

 

Job i Furesø? Kom og vær med!
I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.
Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.

Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=4a6ad30f)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Furesø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Vej, Trafik og Grøn omstilling, Stiager, 3500 Værløse

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6067718

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet