Furesø & Klimaplanen: På vej mod at blive CO2-neutral i 2030

2022 bød blandt andet på Klimafolkemøde. Ved en lang række boder, kunne borgerne blive klogere på, hvordan de bliver en del af klimakampen. SparEnergi fortalte om mulighederne med varmepumper
dato

Udbygning af fjernvarme, flere ladestandere til elbiler og mere strøm fra solceller var med til at sænke udledningen af CO2 med 39.000 ton i Furesø i 2022.

”I 2030 skal vi ikke udlede mere CO2 i Furesø, end vi optager. Det kan kun lykkes, hvis alle bidrager – og de første resultater viser, at vi er på vej. Det batter, når både borgere og virksomheder investerer i elbiler og varmepumper. Samtidig bidrager Farum Fjernvarmes nye varmepumpe positivt i klimaregnskabet. De nye vaner, vi fik på grund af de meget høje elpriser i 2022, kommer også klimaet til gavn – og de vaner skal vi tage med os ind i fremtiden”, lyder det fra Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand for Natur og Klima i Furesø Kommune.

Furesø Kommune vedtog i 2022 en Klimaplan 2022-2050, som skal bidrage til Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 2 °C. 

Furesøs Klimaplan rummer en række konkrete handlinger, der kan være med til at reducere klimabelastningen fra aktiviteter indenfor kommunegrænsen til nul. Byrådet fik onsdag status på indsatser og resultater fra 2022 - Klimaplanens første halvår.

I 2022 kan man spore en markant reduktion i CO2-udledning på 22 % sammenlignet med basisåret i 2019. Det svarer til 39.000 ton CO2 ud af de 174.000 ton CO2, som samlet set skal reduceres, hvis Furesø Kommune vil opnå CO2-neutralitet i 2030.

Selv om de 22 % er en rigtig flot reduktion, så skyldes cirka 2/3 af resultatet i Furesøs klimaregnskab nationale tiltag i form af en mindre klimabelastende elforsyning, nye data for drivhusgasudledningerne fra lavbundsjorde, samt at den biogas der bruges her – men som produceres i andre kommuner, ikke tidligere har indgået i Furesøs regnskab. Det gør den nu.

Den sidste tredjedel, er skabt af lokale tiltag. Udover flere elbiler og private varmepumper, har blandt andet varmepumpen i Farum Fjernvarme også haft stor betydning.

Kommunen understøtter lokale indsatser
Et vigtigt element i klimaplanen er at bane vejen for inspiration til at skabe indsatser blandt private og virksomheder. Det sker blandt andet med større klimaevents og et særlig Klimaforum, hvor foreninger, politikere, virksomheder m.fl. deler erfaringer, sparrer og idéudvikler på, hvordan man kan styrke indsatsen lokalt.

Formand i Natur og Klima Lene Munch-Petersen (A) glæder sig over, at der er så mange kræfter, der trækker i samme retning:

”Målet om CO2 neutralitet i 2030 er ambitiøst, og alle er vigtige, hvis vi skal nå målene i Klimaplanen. Det bakker virkelig op om at nå målet, når vi holder klimafolkemøde, når klimabevægelsen holder klimacafeer, og når de Grønne Nabofællesskaber blomstrer. Vi er kommet langt, men vi har kun fem år til at nå i mål, så der er brug for alle tiltag”.

Furesø Kommunes Klimaevent 2024 bliver holdt til efteråret i Galaksen.

Indsatsområder i klimaplanen
I 2035 skal Furesø Kommune optage mere CO2, end vi udleder. Og i 2050 skal vi være rustede mod fremtidens klimaforandringer. Det kræver indsatser på disse områder:

  1. Energi og forsyning
  2. Transport og infrastruktur
  3. Affald og genanvendelse
  4. Landbrug og havebrug
  5. Indkøb og adfærd 
  6. Klimatilpasning
Kilde: Furesø Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.