Dagsorden til virtuel generalforsamling i Furesø Håndbold Klub


Nyheden er fra Furesø HåndboldKlub

Virtuel generalforsamling i Furesø Håndbold Klub – torsdag d. 30. april kl. 19.00

(Generalforsamlingen afholdes i Microsoft Teams. Alle tilmeldte deltagere modtager link til deltagelse i den virtuelle generalforsamling. Tilmelding kan stadig ske til: bestyrelsen@furesoehaandbold.dk)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Præsentation og godkendelse af foreningens regnskab for 2019

Foreningens regnskab kan rekvireres ved at skrive en mail til kasserer@furesoehaandbold.dk

4. Præsentation og godkendelse af foreningens budget for 2020

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har indenfor deadline 10 dage før generalforsamling modtaget et forslag fra Andreas Broe (træner for U8-U9 mix i Farum og far til hhv. Caroline U15P, Mathilde U13P og Frederik U8-U9 Mix:

Forslaget lyder:

”Korrektion af kontingentopkrævningsperiode,

Hej Bestyrelse,

Af hensyn til fremtiden og logikken vil jeg meget gerne komme med forslag om at kontingenter fremover opkræves således at de følger sæsonerne logisk.

Således første kontingentopkrævning bør ligge 1. aug. og anden kontingentopkrævning 1. febr.

Dette medfører flere gode konsekvenser:

- Spillere der skifter/flytter/melder ind (typisk aug. eller jan. skal ikke tænke på økonomi da disse falder naturligt.

- Forståelse for 1 halvdel og 2. halvdel af turneringen spilles ud fra kontingent.

- Forståelse for at man følger skoleåret og dermed årgangene.

- Man kan på holdsport flytte spillere frit efter 1/5 uden det rykker ved kontingenter da medlemmer der indmeldes efter 1/5 kan anses for gratis frem til 1/8 (der tilbydes normalt ikke turnering i denne periode på de hold det kunne omhandle, og der vil være tale om 1-3 spillere i klubben)

Første korrektion foreslås af forløbe således: Der udføres en korrektion ved næste opkrævning som er 1/11 således at der betales frem til 1/8, dette medfører at der betales 3 mdr. ekstra for perioden. Men til gengæld opkræves der ikke kontingent resten af sæsonen 20/21.

Alternativet er en opkrævning for 3 mdr. og derefter igen 1/2. Ulempen her er gebyret for opkrævningen. Men begge løsninger er gangbare.

Så ønske om opkrævning 1/8 - 31/1 og 1/2-31/7”-

6. Valg

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

3 bestyrelsesmedlemmer i Furesø Håndbold Klub er på valg:

Charles Nordsted – ønsker genvalg

Hege Bergland – ønsker IKKE genvalg

Flemming Michelsen – ønsker genvalg

Valg af revisor og revisorsuppleant:

Mette Paving Fuursted – ønsker genvalg

Peter Rasmussen – ønsker genvalg

Bestyrelsen ser meget gerne, at interesserede medlemmer eller forældre til medlemmer melder sig til frivilligt bestyrelses- eller andet foreningsarbejde i Furesø Håndbold Klub.

7. Eventuelt

Kilde: Furesø HåndboldKlub
Flere artikler