Bortræningstilbuddet Søndersø i Furesø Kommune søger nye medarbejdere

Profilbillede
dato

Vil du være med til at støtte mennesker med autisme på vejen til et selvstændigt og meningsgivende liv? Har du viden på området? Og har du mod på at være med til at udvikle indsatserne? Så er det måske lige dig, vi søger til vores nye midlertidige botilbud.

Vi søger tre medarbejdere på 37 timer pr. uge fra den 15. august 2024, evt. 1. september 2024.

Den 1. september 2024 udvider vi det midlertidige botræningstilbud fra 10 til 16 beboere i alderen 18 til 40 år. Ud over botræningstilbuddet er der et klubtilbud i Furesø Kommune, der skal hjælpe de unge med at skabe relationer til andre og derved opnå et større netværk. Der tilbydes også bostøtte i borgernes eget hjem, hvor der gives pædagogisk støtte og vejledning i dagligdagen.


Botræningstilbuddet Søndersø

Vores nye midlertidige botræningstilbud Søndersø er beliggende i Værløse. Vi kalder det selv et "Verdensmåls hus", da selve huset er banebrydende, når det gælder bæredygtige materialer, og så gør vi FN’s verdensmål 10 om mindre ulighed til virkelighed for nogle af vores borgere, som har brug for støtte. Vi har indrettet botilbuddet med inddragelse af solid viden på området, så beboerne får et hus, der passer til deres behov for både at have et privatliv og være en del af et fællesskab. Læs mere her: furesoe.dk/botilbudsøndersø. Som medarbejder på Søndersø skal du arbejde målrettet med at sikre et forudsigeligt, trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø. Vi ser det enkelte menneske som unikt og individuelt i, hvordan autismens udfordringer kommer til udtryk. Derfor er der ikke én metode, der passer til alle borgerne med autismespektrumforstyrrelse. Vi arbejder individuelt med borgerne med udgangspunkt i en række pædagogiske tilgange og metoder. Målet er, at beboerne vil være i stand til at flytte i egen bolig efter opholdet på botræningstilbuddet Søndersø og at de er i gang med uddannelse eller job.

Du bliver en del af et velfungerende team, hvor der er en god personalekultur, hvor der løftes i flok og man sparrer med hinanden.


Hvem er du?

Du skal være i stand til at trække forskellige metoder og tilgange op ad værktøjskassen, gå struktureret til værks og løbende kunne tilpasse og graduere støtten i forhold til den enkeltes ønske, behov og ressourcer.

Du har en socialfaglig uddannelse, f.eks. pædagog/ergoterapeut, og du har evt. erfaring inden for området. Du er selvfølgelig en holdspiller, men kan arbejde individuelt, og er god til at arbejde sammen med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du får en arbejdsdag med gode kollegaer, højt til loftet, mange forskellige opgaver, fleksibilitet og gode muligheder for at være med til at præge udviklingen og området. Dine kommende kollegaer har stor erfaring indenfor området, de er uddannet socialpædagoger.

De kommende medarbejdere til Søndersø skal arbejde ca. hver tredje weekend samt morgen-, aften- og rådighedsvagter.

Botræningstilbuddet er organiseret i Bo- og aktivitetstilbud i Center for Børn og Voksne.

Læs mere på vores hjemmeside www.voksenliv-furesoe.dk

Ansøgningsfristen er den 17. juni 2024 kl. 12.00.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst samt aftale om ny løn.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsleder Jacob Arnstrup tlf. 72165053 eller koordinator Charlotte Kier 72164281

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26.

 

 

Praktisk

Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen.

I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.

 

Job i Furesø? Kom og vær med!
I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.
Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.

Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=17a380b3)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Furesø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Center for Børn og Voksne, Stiager, 3500 Værløse

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6048690

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet