Barselsvikar søges til Blå Stue i Børnehuset Egetræet i Værløse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Børnehuset Egetræet i Værløse søger per 1. september 2024 en barselsvikar til "Blå Stue".

Du er enten pædagogmedhjælper med 2-3 års vuggestueerfaring eller uddannet pædagog. Stillingen er på 33 timer om ugen.

Blå ligger med blot en skydedør imellem, side om side med "Grøn Stue", der også er en vuggestuegruppe. Derfor arbejder Grøn og Blå tæt sammen om hverdagen, hvor der skabes rammer og indhold i det gode børneliv. Der er 13 børn på både Blå og Grøn stue. Når du kommer, bliver du en af 8 kolleger, der med stor pædagogisk metodefrihed løser alle opgaverne inden for kendt retning og ramme. Af dine 7 nærmeste kolleger er 3 uddannede pædagoger, 1 er pædagogisk assistent, mens 3 er medhjælpere.

Egetræet består af bygningerne KolleKolle og Skovstjernen 100 meter fra hinanden. Der er store legepladser og gode indendørsfaciliteter. Blå stue ligger på Skovstjernen, hvor der udover det Blå-Grønne samarbejde er 1 familiestue og 2 børnehavestuer. KolleKolle er et tidligere parcelhus, bestående af 2 familiestuer.

I Egetræet har vi det gode børneliv i fokus, men er for tiden særligt optaget af at:

 • Videreudvikle vores evalueringskultur, således at den sammen med den pædagogiske læreplan fungerer som et fagligt styringsredskab for børnenes leg, læring, trivsel og udvikling.
 • Kompetenceudvikling om low arousal, sansestimuli og kravtilpasning.
 • Udvikle og implementere nye ideer og indsatser fra vores medarbejdertrivselsundersøgelse.


What’s in it for you?

 • 2 stuemøder og 2 pædagogmøder i 4-ugers rullet.
 • 10 personalemøder om året.
 • Et primært stuetilhørsforhold på "Blå".
 • 81 børnehavebørn og 42 vuggestuebørn fordelt på 7 stuer.
 • Et børnemiljø, hvori børnene trives, udvikler sig og generelt er i fin balance.
 • 31 kolleger, der lykkes i fællesskab, hvoraf 15 er pædagoger, 2 er pædagogiske assistenter, 11 er medhjælpere, 2 er i køkkenet, og 1 er dagtilbudsleder. Medarbejderne i Egetræet har konkluderet, at vi værdsætter "kollegerne, forældresamarbejdet og børnesynet" ved vores arbejdsplads. Desuden fortæller den nyeste medarbejdertrivselsmåling os, at begrebet arbejdsglæde scorer højt i Egetræet.
 • Et konstruktivt forældresamarbejde, i et resursestærkt nærmiljø, der bakkes op af en aktiv forældrebestyrelse og en generel brugertilfredshedsprocent på 88.
 • En lang venteliste til indskrivning af børn, som vidner om et stabilt børnegrundlag i området og at Egetræets ry og rygte appellerer til forældregruppen.
 • Et nyt lækkert køkken med en moderne madvision og forældrebetalt frokostordning, som forældrene er meget tilfredse med.
 • Et fagligt velfunderet børnehus, med 2 på hinanden følgende flotte tilsyn, der inspireres af de pædagogiske fyrtårnes fokus på Furesøs pædagogiske læreplan, legezoner og læringsmiljøer.
 • Muligheder for kompetenceudvikling.
 • Et relativt lavt sygefravær på under 5%.
 • Et velfungerende TRIO-samarbejde og konstruktivt tværfagligt samarbejde med eksempelvis PPR, fysioterapeut, tale-hørekonsulent, sundhedspleje og FFO/skole.
 • Uddannede pædagoger har 1 times "egen" forberedelsestid om ugen, som planlægges selvstændigt.

Du er uddannet pædagog eller erfaren vuggestuemedhjælper - gerne med en god portion livserfaring oveni.

 • Du er eftertænksom, refleksiv, løsningsorienteret og handlekraftig. Gerne med lav puls på Low Arousal-måden.
 • Du har et åbent mindset og ved, at andres måde at være på, altid kommer med en god intention.
 • I Egetræet taler vi med hinanden og ikke om hinanden. Du har erfaring for, at det, du fokuserer på og taler om, er det, der kommer til at ske; at sproget skaber virkeligheden. Derfor forsøger du at være positiv, selv når noget kan være svært.
 • Du går forrest i tanke og handling, når det handler om at samarbejde og lykkes i fællesskab.
 • Du er ambitiøs og grundig i din forberedelse og praksis samt vægter forældresamarbejdet højt.
 • Sidst men ikke mindst ved du, at en af forudsætningerne for at vi lykkes pædagogisk, er det gode arbejdsmiljø. Derfor kan du relatere dig til udsagnet om at "Du er dit arbejdsmiljø - vi er vores arbejdsmiljø!"


Furesø kommune

Slå gerne et smut forbi furesoe.dk, hvor du kan læse mere om Børnehuset Egetræet; tidlig opsporing, fælles læringssyn 0-18 år, en dannelsesrejse for dagtilbud og skoler, sproglige læringsmiljøer samt tværfagligt samarbejde med andre relevante faggrupper.


Det praktiske

Stillingen er til besættelse fra 1. september 2024 eller snarest derefter. Der afholdes ansættelsessamtaler under hele ansøgningsperioden, og stillingsopslaget tages ned, så snart vi har et gensidigt match.

Hvis du er nysgerrig og gerne vil vide mere, kan du kontakte dagtilbudsleder Mikkel Rasmussen på 72 16 40 65, hvor I eventuelt kan aftale en uformel rundvisning.

Ansøgning, CV og eksamensbevis vedhæftes.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra principperne i ny løn.

Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, såfremt du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelse indhentes også børne- og straffeattest.

 

 

Praktisk

Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen.

I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.

 

Job i Furesø? Kom og vær med!
I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.
Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.

Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=96ba0c8c)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Furesø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Egetræet, Skovlinien, 3500 Værløse

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 24-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6066120

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet